Waarom is begrijpend lezen zo belangrijk, maar ook zo ontzettend moeilijk. Voor de meeste kinderen in groep 6, groep 7 en groep 8 is lezen niet leuk. En als dan lezen al niet leuk is, wordt het al helemaal niet leuk op de middelbare school.

Wat is begrijpend lezen?

Begrijpend lezen is eigenlijk weten wat je leest.

Om goed te kunnen lezen zijn vier dingen heel belangrijk.

  • het vlot kunnen lezen (technisch lezen)
  • een grote woordenschat hebben
  • enige kennis van de wereld hebben
  • leesplezier hebben!

Je hoort veel juffen en meesters praten over leesstrategieën, maar een van de belangrijkste leesstrategieën is plezier in lezen. Als het onderwerp aanspreekt, zal je zoon of dochter ook eerder weer gaan lezen.

Daarnaast kunnen leesstrategieën zeker een hulpmiddel zijn!

Het SLO, nationaal leesplan ontwikkeling, schrijft er in oktober 2018 het volgende document over

Hoe leer je begrijpend lezen?

Begrijpend lezen begint al in groep 3. Je gaat dan echt ieder woord onderzoeken en uitpluizen, om het te kunnen lezen.

In groep 4, groep 5 en groep 6 komt er steeds meer bij kijken en ga je meer letten op signaalwoorden en verwijswoorden. Wat die toevoegen aan een tekst. Zodat je de tekst steeds beter kan begrijpen.

Bijvoorbeeld

Ik kocht een voetbal. Dit was niet de juiste keuze.

Het woordje dit is een verwijswoord en verwijst naar het kopen en niet naar de bal.

Lees hier meer over verwijswoorden en signaalwoorden.

Contact

Voorbeeldstraat 1
Plaats, 1234 AB
Nederland