Waarom HeBLeS

HeBLeS is een ‘dochter’ van JAR Opleidingen. JAR Opleidingen verzorgt al jaren Nederlandse lessen aan anderstaligen en expats.

Maar waarom HeBLeS?

Steeds vaker zien we onderzoeken over het taal -en leesonderwijs in Nederland:

De onderwijsinspectie constateert dat leerlingen minder goed presteren op de belangrijke vakken taal en rekenen. Er komt zelfs een grote groep laaggeletterd van school. Dit is zorgelijk, want de kans op werk of een vervolgopleiding daalt hiermee.

De leesproblemen starten al op jonge leeftijd. Niet op alle scholen is het onderwijs voor technisch lezen op orde. Uit onderzoek is gebleken dat het van groot belang is dat kinderen jong leren lezen. Kinderen die in groep 3 niet goed starten worden niet snel meer een goede lezer.

Per jaar verlaten ongeveer 3500 leerlingen de basisschool onvoldoende taalvaardig. Ongeveer 18 % is laaggeletterd op 14 jarige leeftijd. (Artikel: Taalachterstand voor het leven. Nieuwsuur)

Tussen de 16 en 65 jaar zijn ongeveer 1,8 miljoen mensen laaggeletterd. Het lezen van een brief van de overheid of het schrijven van een sollicitatiebrief wordt dan moeilijk.

1 op de 10 groep 8- leerlingen die het basisonderwijs verlaat, beheerst het vereiste taalniveau onvoldoende.

1 op de 7 VMBO- leerlingen verlaat het Voortgezet Onderwijs zonder het vereiste taalniveau (2F) te beheersen.

Op het MBO presteren 1 op de 3  mbo-2 leerlingen en 1 op de 7 MBO-3 leerlingen onder het vereiste taalniveau. (Het aantal jongeren met een taalachterstand. Stichting lezen en schrijven)

Taalvaardig zijn, goed lezen is nodig in deze digitale maatschappij. Als je onvoldoende taalvaardig bent zijn de risico’s groot.

Ontwikkeling

Op deze zorgelijke ontwikkeling willen wij graag inspelen. Taal en ook het leesonderwijs is van belang voor schoolsucces. Ook in onze huidige digitale maatschappij moet je taalvaardig zijn en is goed lezen essentieel. Een betere taalbeheersing leidt ook tot een grotere zelfredzaamheid

Bij HeBLeS zijn we taal sterk. We weten heel goed dat wij deze zorgelijke ontwikkeling niet geheel kunnen oplossen. Maar een aardig steentje bijdragen, dat kunnen we wel. Bij JAR en dus ook bij HeBLeS houden we van taal. Taal is onze passie.

We nemen daarom onze ervaring en expertise mee vanuit JAR Opleidingen en gaan de uitdaging graag aan om het taalniveau en leesplezier bij leerlingen te verhogen.

Onze docenten zijn gewend om de ultieme taaluitdaging aan te gaan. Bij HeBLeS gaan we samen voor een sterke taalles.

waarom hebles

Contactformulier