Startklaar voor taal

Waarom?

Een goede start maken in groep 8 of in de brugklas, maar nog moeite met bepaalde taalvaardigheden? Heeft uw kind na deze Coronatijd een ‘taal-oppepper’ nodig?

Taalonderwijs is van belang voor het succes dat leerlingen in het onderwijs zullen hebben en voor de plaats die ze in de maatschappij innemen.

De taalvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs moet worden verbeterd en beter aansluiten op het vervolgonderwijs. Daarom moeten leerlingen in het basisonderwijs uitkomen op niveau 1F (minimumniveau) of niveau 1S/2F (streefniveau). Deze niveaus zijn in de wet vastgelegd. Vanaf groep 1 t/m groep 8 werken de basisscholen naar deze niveaus toe en dragen zo bij aan de ontwikkeling van de taalvaardigheid van leerlingen.

HeBLes helpt uw kind graag in zijn/haar taalontwikkeling. Is uw kind nog niet Startklaar voor taal in groep 8; of wil het een vliegende start in de brugklas maken?

Dan kunt u uw kind inschrijven voor Startklaar voor taal.

Voor wie?

Voor basisschoolleerlingen in groep 8 of voor beginnende brugklassers.

HeBLeS Startklaar voor taal ‘taal-oppepper’ houdt in:

Een ‘taal oppepper’ voor bijvoorbeeld:

Begrijpend lezen, werkwoordspelling , grammaticale kennis, spellingsregels, leestekens, leesbegrip, woordsoorten of noem het maar op.

  • Startklaar voor taal op maat: Via de intake kijken we waar de knelpunten in de taalvaardigheid zitten en gaan we hiermee aan de slag;
  • 4 trainingen van 2 uur;
  • Maximaal 6 leerlingen;
  • Start: in overleg
taal-oppepper

Contactformulier