‘Ik baal als een stekker’ of  ‘De mouwen opstropen’ zijn voorbeelden van bekende Nederlandse spreekwoorden. De meeste spreekwoorden bestaan soms al heel lang, maar ze worden nog dagelijks gebruikt.

Spreekwoorden zijn korte en krachtige vaste uitdrukkingen met een algemene waarheid of wijsheid. Vaak sporen ze aan tot goed gedrag en keuren ze ongewenst gedrag af.

Als je de betekenis van een spreekwoord niet kent kunnen ze voor verwarring zorgen. Ik baal als een stekker heeft niet iets met een stekker te maken. Voor jonge kinderen of mensen die niet zijn opgegroeid hiermee is dit soms erg lastig. Daarom is het goed dat je een aantal spreekwoorden wel kent.

Oefenen met spreekwoorden?