Kijk als je de kans krijgt eens op het weekrooster van jouw kind op de basisschool. Ik heb veel van dergelijke roosters gezien en ik kan daarom een beeld schetsen van wat daarop te zien is:

Naast gym en biologie en rekenen en geschiedenis, kom je op bijna elk schoolrooster de volgende vakken tegen:

vrij lezen
taal
spelling
technisch lezen
begrijpend lezen
voorlezen
schrijven in het schrijfschrift
10 minutentoets
grammatica
creatief schrijven
spreekbeurten
discussie of debat

Tjoh,  dat is verdorie een hele lijst. Vakken die allemaal één of meerdere keren per week de revue passeren. Allemaal op hun eigen tijdstip. Vrij lezen meestal aan het begin van elke dag; het voorlezen tijdens de drinkpauze. Taal in de ochtend; schrijven in de middag..
Elk vak een eigen methode. Aparte lesjes, geen of weinig samenhang.

Kijk eens goed naar die verschillende vakken. Kijk goed. Hoe verschillend zijn ze eigenlijk?  Ze draaien allemaal om taal! Stel, we gooien deze talige vakken eens behoedzaam op een imposante hoop en maken er een heerlijke mix van. Wat krijg je dan?

Dan krijg je Operatie Taal : GESLAAGD!;  een geweldige taalboost op álle onderdelen van taal.

Aan de hand van een recent boek gaat jouw kind als een razende aan de slag met  betoverende taalopdrachten, slimme leestrucs, creatieve uitspattingen, spellingspeurtochten en een wirwar aan nieuwe woorden.

Operatie taal GESLAAGD?

Dan leest jouw zoon of dochter met zoveel meer snelheid en plezier, de woordenschat is flink uitgebreid, het leesbegrip is toegenomen, de nieuwsgierigheid is gewekt en er worden veel minder fouten gemaakt bij het schrijven. Een complete oppepper dus op het gebied van taal aan de hand van een zeer recent leesboek. En ik kan je verklappen dat een goede basis op het gebied van taal écht een voorsprong oplevert bij elk vak in de latere (school)carrière. Doen dus!

Begrijpend lezen