Didactische ondersteuning voor scholen

Wij willen met z’n allen dat kinderen met plezier naar school gaan. Soms stagneert het leren en is de oorzaak niet duidelijk. De leerlijn is steeds moeilijker te volgen. Het plezier in school kan dan afnemen.

Kennis en begrip zijn natuurlijk heel belangrijk, maar nog belangrijker is dat een kind (weer)zelfvertrouwen en plezier in leren krijgt.

Deze kinderen hebben hier dan wat extra begeleiding bij nodig. Vaak ontbreekt het de groepsleerkracht aan tijd om een kind dat achterblijft in de leerstof extra te begeleiden. HeBLeS kan voor uw school deze begeleiding op zich nemen. Wij werken samen met gediplomeerde leerkrachten met een taal- of rekenspecialisme.  

Onderwijsvorm

Eén op één onderwijs is een efficiënte onderwijsvorm om kinderen verder te helpen. Deze individuele benadering geeft onze specialisten de kans om ondersteuning te bieden op het leergebied waar een leerling moeite mee heeft. Zo is het mogelijk om achterstanden in een relatief korte tijd in te lopen. Er wordt gekeken waar de problemen vandaan komen en waar moet worden ingestoken om weer op niveau te komen en vooral op welke manier precies.

Samenwerken met scholen

Onze leerkracht geeft uitleg en oefeningen op het juiste niveau en zorgt voor een gevarieerde herhaling van de lesstof. Door vooraf samen met de groepsleerkracht te kijken wat er nodig is, maakt onze leerkracht een plan om een op de leerling toegespitste didactische ondersteuning te geven. Hierbij sluiten we altijd aan op wat het kind in de groep leert en werken wij voornamelijk met en volgens de methodes die op uw school gebruikt worden. Wij leggen de focus op het verbeteren van kennis en vaardigheden, waarbij we soms even terug moeten stappen om zo weer een bredere basis te vormen.

<img data-attachment-id=
Bij HeBLeS bieden we hulp aan voor taal en rekenen. Zowel voor de basisschool als voor het voortgezet onderwijs

Omdat wij begrijpen dat het voor de groepsleerkracht vaak aan tijd ontbreekt voor regelmatig overleg, leggen wij een digitaal logboek aan waarmee wij de groepsleerkracht op de hoogte houden van de vorderingen van de leerling.

Naast de individuele begeleiding aan kinderen, begeleiden we hen ook graag in de groep. In een één op één situatie valt het minder op als kinderen moeite hebben om aan het werk te gaan, of geconcentreerd aan het werk te blijven. De beste plaats om kinderen hierin te begeleiden en handvatten te geven is in de groep. Zo wordt de leerkracht ontlast en kan zich focussen op de gehele groep.

JAR Opleidingen

HeBLeS is een onderdeel van JAR opleidingen. JAR opleidingen verzorgt al 21 jaar Nederlandse taalcursussen voor voornamelijk anderstaligen(vluchtelingen, expats). Wij zijn hierdoor ook inzetbaar als NT2 docent voor kinderen die de Nederlandse taal (nog) niet, of onvoldoende beheersen. Deze leerlingen kunnen op school extra begeleiden krijgen bij het verwerven, of het uitbreiden van de Nederlandse taal. Wij werken uitsluitend met gediplomeerde docenten (NT2). Deze docenten kunnen voor een korte periode op scholen ingezet worden om de groepsleerkrachten te ontlasten, zonder dat er extra druk op de formatie ontstaat.

Neemt u voor onze arrangementen contact op met Noortje of Leontine

Tel 06-46338009 of 072-512 8222

Contactformulier voor scholen