HeBLeS werkt zo

Voordat uw kind bij HeBLeS van start gaat vindt er eerst een intake gesprek met u en uw kind plaats. In het gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we onder andere de hulpvraag, de behaalde resultaten, de verwachtingen en hoe HeBLeS werkt.

Na de intake stellen wij een plan van aanpak op. Hiermee sluiten we aan bij de verwachtingen en doelen, zodat de begeleiding perfect aansluit bij wat uw kind nodig heeft. Het plan van aanpak wordt met uw kind en u als ouders gedeeld.

Starten met HeBLeS:

Keuze uit bijles, huiswerkbegeleiding en trainingen.

Communicatie met de ouders vinden wij erg belangrijk. Zes weken na de start bij HeBLeS plannen wij een evaluatiemoment in. We zullen dan met u en uw kind de behaalde resultaten, de verwachtingen en het welbevinden van uw kind bespreken.

HeBLeS hanteert een leerlingvolgsysteem. HeBLeS houdt de voortgang van de leerling bij in dit systeem.

Wij werken alleen met gekwalificeerde docenten en met studentbegeleiders. De studentbegeleiders zijn enthousiast en communicatief sterk en volgen een HAVO-of VWO-opleiding of zitten op het HBO of de universiteit. Onze studentbegeleiders staan qua leeftijd en belevingswereld dicht bij de leerlingen. Goed voor de inspiratie en motivatie.

Neem gerust contact met ons op.

waarom hebles
HeBLeS werkt zo!

Contactformulier