Begrijpend Lezen

Begrijpend lezen

Het vak Nederlands is belangrijk.  Niet alleen voor nu. Het is van belang voor het succes dat leerlingen in het onderwijs zullen hebben en ook voor later op de arbeidsmarkt. Het creëren van een goede basis op taalgebied is van groot belang.

Bijles taal

Bijles Taal en Rekenen

Taal komt in alle vakken terug. Een taalachterstand kan betekenen dat het leren in andere vakken onder druk komt te staan. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het vak rekenen, waar vaak contextsommen worden aangeboden.

Cito en IEP training
Cito en IEP training

Cito en IEP Training

Het kan zijn dat uw kind op de Cito toetsen anders scoort dan op de methodetoetsen. Niet alle kinderen kunnen dus op een Cito laten zien wat ze kunnen. De vraagstelling van de Cito is anders dan die van de reguliere methodetoetsen, dit kan voor sommige kinderen problemen opleveren.

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor meer informatie